Fronte, Regije in Prime Time

Fronte, Regije in Prime Time – Front, Region, and Prime Time

Besednjak:

Front – Fronta

Skupina Provinc ki imajo isto obliko bitk in ekonomične karakteristike, vključujajoče s stroški organiziranja Divizije in uporabe modulov.

Region – Regija

Področje fronte katere sestavljajo Province, ki so locirane znotraj ene ali več „Prime Time“ skupin. Štabov in Divizij ni možno premikati/seliti med regijami. Povezava med Provincami in Štabom je možna le znotraj mej Regije.

Prime Time

Čas ob katerem se začnejo bitke za Province. Vsaka Fronta ima več skupin Provinc, ki imajo enak „Prime Time“. Vsi „manevri“ znotraj Province so onemogočeni eno uro pred „Prime Time“. „Manevri“ so znova na voljo, ko se bitke zaključijo. Klan lahko postavi ali premakne svoj Štab samo v tem času.

Province – Province

Najmanjši in nedeljivi teritoriji v Global Maps. Vsi „igralni manevri“ se dogajajo znotraj Province.

Ključna Pravila:

Pravila, ki veljajo za vse Fronte na Global Maps:

 • Vsi vojaški „manevri“ se dogajajo znotraj Front. To pomeni da Klani v pararelnih/sosednjih Frontah ne morejo napasti vaše Province, tudi če imate skupno mejo.
 • Klan lahko izvaja bitke istočasno na več Frontah: lahko „pristane“ v vseh Frontah v katerih se imate namen bojevati.
 • Klan ima na voljo le en Štab. V primeru da igrate na več Frontah istočasno, lahko postavite Štab le v eni izmed njih.
 • Fronta ki je priporočena za pristanek je označena s simbolom . Priporočena Fronta je izbrana glede na parametre Klana. Seveda pa lahko Klan pristane tudi na kateri koli drugi Fronti.

Karakteristike Front

 • Maksimum „tier“ vozil. Maksimalen „tier“ vozil ki lahko sodelujejo v bitkah za Province te Fronte.
 • Igralci v ekipi. Maksimalno število igralcev Klana, ki lahko sodelujejo pri pristanku in bitkah v Fronti.
 • Povprečni dnevni dohodek Province. Povprečna vsota zlata ki jo Provinca dnevno prinese lastniku.
 • Čas bitke. Maksimalna dolžina bitke za Provinco Fronte. Merjeno v minutah.
 • Povprečna ocena Klana. Povprečna Elo ocena Klanov, ki imajo v lasti Province. Izračunana je posamezno za tier VI, VIII, in X Fronte.
 • Povprečna minimalna licitacija. Povprečna minimalna vsota vpliva, ki jo je treba uporabiti za sodelovanje na dražbi za pristanek v Provinci Fronte.
 • Povprečna zmagovalna licitacija. Povprečna vsota vpliva zapravljena s strani zmagovalcev dražb za pristanek v Provinci Fronte.
 • Strošek delitve. Vsota vpliva, ki jo je potrebno porabiti za organizacijo Divizije v Fronti.
 • Blokada vozil. Vozila uničena v bitkah so začasno „zaklenjena“/„zmrznjena“ za Global Map. Trajanje blokade je odvisno od „tiera“ vozil in rezultatov bitke.