Klani na Global Map

Klani na Global Map – Clans on the Global Map

Besednjak:

Clan – Klan

Izključno člani Klana lahko igrajo v „Global Map“.

Influence – Vpliv

Valuta za Global Map. Uporablja se za nakup modulov in divizij, pospešitev prihodka province, sodelovanje pri dražbah ter za pačilo drugih dražb. Vpliv se nabira izključno z igranjem Stronghold Skirmishes in Global Map bitk.

Treasury – Zakladnica

Fond zlata v lasti Klana. Zakladnica se polni s prihodki provinc Klana na Global Map.

Elo rating – Elo ocena

To je ocena Klana na Global Maps, ki izraža Klanovo borilno učinkovitost. Elo Ocena se izračuna ločeno za vsako fronto VI, VIII in X. Klanova Elo Ocena se spremeni po vsaki bitki: V primeru zmage se Elo Ocena dvigne, pri porazu se pa zniža.

Ključna Pravila:

Samo Klani lahko sodelujejo v bitkah na Global Map. Individualni igralci brez klana ne morejo igrati na Global Map.

Ključne informacije o klanu prikazane na Global Map:

 • Ime Klana.
 • Tag“ Klana (npr.SLOEX).
 • Grb Klana.
 • Barva. Barva Klana se uporablja za oznako teritorijev na Global Map.
 • Skupna Elo Ocena. Sestavljena iz 3 delov: Vsak del predstavlja prvi dve številki Elo Ocene posameznih front VI, VIII, in X.
 • Stopnja zmag na Global Map.
 • Število bitk na Global Map.

Dobrine Klana na Global Map:

 • Zlato v zakladnici.
 • Vpliv Klana.
 • Province. Teritoriji na Global Map.
 • Divizije in Moduli. Klanove borilne enote in okrepitve.
 • Štab. Mobilni Štab Klana.

Dovoljenja Oficirjev glede na čin:

Commander:

 • Opravljanje z licitacijami na dražbah.
 • Nakup modulov pri licitaciji „pristankov“.
 • Dvigovanje dohodka provinc.
 • Nakup, razpustitev in selitev divizij.
 • Modificiranje divizije.
 • Spreminjanje prioritet igralcev ki lahko upravljajo z „Combat Rezervami“.
 • Vloge in odpovedi prošenj za pristanek.
 • Vzpostavitev in selitev Štaba.
 • Sprožiti oplenitev provinc, napada..
 • Vloge in odpovedi prošenj za spremembo časa bitke.
 • Vloge in odpovedi prošenj za zapustitev Global Map.
 • Dostop do zaprtih informacij o Klanu na Global Map.
 • Sodelovanje v bitkah za Global Maps.

Executive Officer:

 • Opravljanje z licitacijami na dražbah.
 • Nakup modulov pri licitaciji „pristankov“.
 • Dvigovanje dohodka provinc.
 • Nakup, razpustitev in selitev divizij.
 • Modificiranje divizije.
 • Spreminjanje prioritet igralcev ki lahko upravljajo z „Combat Rezervami“.
 • Vloge in odpovedi prošenj za pristanek.
 • Vzpostavitev in selitev Štaba.
 • Sprožiti oplenitev provinc, napada.
 • Vloge in odpovedi prošenj za spremembo časa bitke.
 • Vloge in odpovedi prošenj za zapustitev Global Map.
 • Dostop do zaprtih informacij o Klanu na Global Map.
 • Sodelovanje v bitkah za Global Map.

Personnel Officer:

 • Opravljanje z licitacijami na dražbah.
 • Nakup modulov pri licitaciji „pristankov“.
 • Dvigovanje dohodka provinc.
 • Nakup, razpustitev in selitev divizij.
 • Modificiranje divizije.
 • Spreminjanje prioritet igralcev ki lahko upravljajo z „Combat Rezervami“.
 • Vloge in odpovedi prošenj za pristanek.
 • Vzpostavitev in selitev Štaba.
 • Sprožiti oplenitev provinc, napada.
 • Vloge in odpovedi prošenj za spremembo časa bitke.
 • Dostop do zaprtih informacij o Klanu na Global Map.
 • Sodelovanje v bitkah za Global Map.

Intelligence Officer:

 • Dostop do zaprtih informacij o Klanu na Global Map.
 • Sodelovanje v bitkah za Global Map.

Quartermaster:

 • Dostop do zaprtih informacij o Klanu na Global Map.
 • Sodelovanje v bitkah za Global Map.

Recruitment Officer:

 • Dostop do zaprtih informacij o Klanu na Global Map.
 • Sodelovanje v bitkah za Global Map.

Combat Officer:

 • Selitev divizije.
 • Vzpostavitev in selitev Štaba.
 • Sprožiti oplenitev provinc, napada.
 • Vloge in odpovedi prošenj za spremembo časa bitke.
 • Dostop do zaprtih informacij o Klanu na Global Map.
 • Sodelovanje v bitkah za Global Map.

Junior Officer in Private:

 • Dostop do zaprtih informacij o Klanu na Global Map.
 • Sodelovanje v bitkah za Global Map.

Recruit in Reservist:

 • Sodelovanje v bitkah za Global Map.

Praviloma lahko „Combat Reserve“ v bitki vklopi igralec z najvišjim činom. Izjema se naredi za Combat Officirje ki imajo najvišjo prioriteto v bitkah. V primeru da je več igralcev istega čina v bitki, lahko rezerve vklopi igralec ki je najdlje v Klanu.