Pristajanje na Mapi in Dražbe

Pristajanje na Mapi in Dražbe – Landing on the Map. Auctions

Besednjak:

Auction Province – Dražbena Provinca

Provinca v kateri je možno „pristati“ le s sodelovanjem na dražbi.

Influence – Vpliv

Valuta Global Maps. Uporablja se za nakup Divizij, modulov, višanje dohodka Province, sodelovanje pri dražbah ter za plačilo drugih postopkov. Klani pridobijo vpliv samo z igranjem Stronghold Skirmishes in bitkah na Global Map.

Auction – Dražba

Način pristajanja na Global Map. Med dražbami, Klani licitirajo z uporabo posebne valute imenovane „vpliv (influence)“.

Bid – Licitacija

Vsota „vpliva“, ki jo Klan zapravi za sodelovanje (licitacijo) v dražbah. Če je licitacija izgubljena se delež ali pa v celoti zapravljen vpliv povrne Klanu.

Minimum bid – Minimalna licitacija

Vsota vpliva, ki jo mora Klan plačati za sodelovanje v dražbi za pristanek. Licitacije manjše od minimuma niso sprejete.

Last winning bid – Zadnja zmagovalna licitacija

Licitacija, ki je zmagala prejšnjo dražbo za Provinco. V primeru da prejšnji dan ni bilo dražbe za Provinco, tega ni (last winning bid). Je lahko kot referenca (okvirna ocena koliko bo treba vložiti) za tiste, ki sodelujejo pri trenutni dražbi. Zadnja zmagovalna licitacija ne vpliva na minimalno licitacijo.

Free influence – Prosti Vpliv

Razlika med vplivom porabljenem pri licitaciji za pristnaek ter stroškom Divizije. Prosti vpliv se lahko uporabi za nakup modulov Divizij.

Auction winner – Zmagovalec dražbe

Klan, ki je podal najvišjo licitacijo in zmagal pravico do boja za Provinco z drugimi izzivalci.

Challengers – Izzivalci

Sodelujoči Klani v turnirju za Provinco. Izzivalci za dražbo Province so sestavljeni iz Klanov ki napadajo is sosednjih teritorijev ter tistih ki so zmagali na dražbah.

Division – Divizija

Borilna enota s katero Klan napada Province nasprotnikov in brani svoje teritorije. Divizijo se lahko okrepi z moduli. Za organizacijo divizije je potreben vpliv.

Modules – Moduli

Način okrepitve Divizije, ki spremeni karakteristike Divizije in omogoči Klanu da uporablja „Combat Rezerve“ v bitkah za Provinco. V primeru da Divizija preživi bitko, obdrži svoje module in ostane aktivna. Doda se lahko do 3 module različnih tipov istočasno.

Ključna Pravila:

Da najdete Provinco primerno za pristanek, kliknite (Global Map Provinces), in izpolnite/izberite zahtevana polja iskalnika.

Da lahko pristanete v Provinci, mora Klan oddati licitacijo in sodelovati v dražbi. Klan lahko odda licitacijo le v primeru da še nima Provinc ali Divizij v Global Map.

Dražbe na Global Map so urejene s sledečimi pravili:

 • Vse dražbe na Gobal Map so zaprte narave: Klani nimajo vpogleda ne v število udeležencev tako kot ne v licitacije, ki so jih le te oddali.
 • Dražbe se izvajajo le za „pristanke“ v „Dražbenih Provincah“.
 • Predhodni osnutki o rezultatih se izračunavajo med potekom dražbe, po katerih so najnižje licitacije izključene iz dražbe.
 • Licitacijo se lahko odda ali prekliče najkasneje eno (1) uro pred začetkom „Prime Time“ v Provinci.
 • Zmagovalec dražbe je določen eno (1) uro pred začetkom „Prime Time“ v Provinci.
 • Zmagovalec dražbe dobi pravico do sodelovanja v turnirju skupaj z drugimi Klani, ki napadajo Provinco iz sosednjih (mejnih) teritorijev.
 • Takoj po tem ko so rezultati dražbe izračunani, je Divizija zmagovalca dražbe premaknjena v Provinco ter Klanu so podani obveščevalni podatki (Intelligence data) o Divizijah nasportnikov. Na nekaterih Frontah, Dražbene Province ne morejo biti napadene iz sosednjih (mejnih) teritorijev.

Licitacije na dražbah so urejene s sledečimi pravili:

 • Vse aktivnosti povezane z licitacijami se dogajajo v realnem času, torej ni potrebno čakati naslednje runde/poteze.
 • Višine licitacije ni možno spreminjati. V primeru da želite zvišati ali znižati licitacijo jo je potrebno prvo preklicati in nato oddati novo.
 • V primeru da je več licitacij istega zneska zmaga tisti Klan, ki jo je prvi oddal.
 • Licitacija že vlkjučuje stroške Divizije. Klan lahko zapravi „prosti vpliv“ za nakup modulov.
 • V primeru da licitacija izpade iz dražbe po preliminarnem ali končnem izračunu rezultatov, se vložena vsota vpliva v celoti povrne Klanu, ne glede na to ali so bili moduli kupljeni ali ne.

Sledeči Oficirji lahko upravljajo z licitacijami na dražbah:

 • Commander
 • Executive Officer
 • Personnel Officer
 • Combat Officer

Faktorji ki vplivajo na minimalno licitacijo:

 • Dohodek Province
 • Povezanost z Štabom
 • Prisotnost Divizij v Provinci
 • Število sosednjih (mejnih) Klanov