Dohodki Provinc

Dohodki Provinc – Province Income

Besednjak:

Treasury – Zakladnica

Fond zlata v lasti Klana. Zakladnica se polni s prihodki Provinc v lasti Klana na Global Map.

Province income – Dohodek Province

Vsota zlata, ki jo Provinca prinese lastniku v 24 potezah „turns“. Zlato je dodano v Klanovo zakladnico v vsoti 1/24 dohodka Province, za vsako potezo „turn“. Klan lahko zviša dohodek Provinc z uporabo vpliva.

Ključna Pravila:

Vsak Klan dobi dohodek v obliki zlata od svojih teritorijev. Dohodek Provinc se lahko zviša v primeru da so sledeče zahteve izpolnjene:

 • Provinca je v lasti Klana.
 • Provinca je povezana s Štabom.

Sledeči oficirji Klana lahko zvišajo dohodek Provinc:

 • Commander
 • Executive Officer
 • Personnel Officer

Sledeča pravila veljajo za dohodke Provinc:

 • Sprva imajo vse Province osnovni dohodek.
 • Osnovni dohodek Provinc se razlikuje znotraj Front.
 • Klan lahko zviša osnovni dohodek Province za 10 nivojev, v vsaki Klanovi Provinci.
 • Klani zapravljajo vpliv za zviševanje dohodka Province.
 • Klan mora imeti zahtevano Elo oceno da lahko zviša dohodek Province.
 • Da lahko Klan zviša dohodek za več nivojev hkrati mora za to imeti dovolj visoko Elo oceno in dovolj vpliva.
 • Nivo dohodka Province se automatično zniža ko se lastnik Province zamenja, ampak ne more pasti pod osnovni nivo.
 • Zviševanje dohodka Province zviša vsoto zlaza ki jo lastnik Province dobi. Zvišana vsota dohodka Province je enaka za vse Province znotraj Fronte.
 • Zviševanje dohodka Province zviša tudi vsoto minimalne licitacije potrebne za dražbo te Province.
 • Dohodek Province je zvišan med obdelavo naslednje poteze „turn“.
 • Klan ne mora zvišati dohodka Province če je le ta izplenjena/uničena.

Stroški zviševanja dohodka Provinc in zahtevana Elo ocena:

Tabele z informacijami lahko najdete na: http://worldoftanks.eu/en/content/global_map_guide/income/