Plenjenje

Plenjenje – Ransack

Besednjak:

Province income – Dohodek Province

Vsota zlata, ki jo Provinca prinese lastniku v 24 potezah „turns“. Zlato je dodano v Klanovo zakladnico v vsoti 1/24 dohodka Province, za vsako potezo „turn“. Klan lahko zviša dohodek Provinc z uporabo vpliva.

Ransack – Plenjenje

Enkratna pridobitev več dnevnega dohodka Province. Provinco lahko pleni le njen lastnik. V določenih Frontah plenjenje ni možno.

Headquarters – Štab

Mobilni glavni štab Klana. Samo Province povezane z glavnim štabom prinesejo dohodek in zlato. Klan ima lahko le en štab.

Prime Time

Čas ob katerem se začnejo bitke za Province. Vsaka Fronta ima več skupin provinc, ki imajo enak „Prime Time“. Vsi „ukrepi“ znotraj Province so onemogočeni eno uro pred „Prime Time“. „Ukrepi“

so znova na voljo, ko se bitke zaključijo. Klan lahko postavi ali premakne svoj Štab samo v tem času.

Ključna Pravila:

Enkrat ko je Provinca osvojena, jo lahko vaš Klan „pleni“ in s tem pridobi vsoto zlaza, enaka vrednosti več dni dohodka Province.

Plenjenje ne vpliva na nivo dohodka Province. Dohodka Province ni možno zviševati v primeru da je bila Provinca plenjena.

Provinco se lahko pleni če so sledeči kriteriji izpolnjeni:

 • Klan nima Štaba na Global Mapi in nima oddane prošnje za vzpostavitev Štaba.
 • Provinca pripada Klanu, ki jo namerava pleniti.
 • Provinca ki bi se plenila ni Pristajalna Provinca.
 • Provinca nima „cooldown“ zaradi plenjenja.
 • Provinca je bila osvojena pred manj kot 24 urami.
 • Bitk za Provinco je konec in naslednjega „Prime Time“ še ni.
 • Klan ni plenil Provinc v zadnjih 24 urah.

Samo sledeči oficirji Klana lahko dajo ukaz za plenjenje Province:

 • Commander
 • Executive Officer
 • Personnel Officer
 • Combat Officer

Kako pleniti Provinco:

 1. Izberite Provinco, ki jo nameravate pleniti in kliknite (Ransack Province). V okencu ki se odpre piše koliko zlata vam plenjenje prinese ter do kdaj traja „Cooldown“.
 2. Kliknite „RANSACK PROVINCE“. Zlato je nakazano v zakladnico Klana po koncu poteze „turn“. Enkrat ko ste izbrali plenjenje Province, lahko to prekličete pred koncem naslednje poteze „turn“.

Vrednosti:

 

Plenjenje „Cooldown“

5 Prime Times

Število dni za katere se dobi zlato pri plenjenju Province

3 dni

Število Provinc ki jih Klan lahko pleni v 24 urah.

1