Štab, Divizije in Moduli

Štab, Divizije in Moduli – Headquarters, Divisions, and Modules

Besednjak:

Headquarters – Štab

Mobilni glavni štab Klana. Samo Province povezane z glavnim štabom prinesejo dohodek in zlato. Klan ima lahko le en štab.

Division – Divizija

Borilna enota s katero Klan napada nasprotnikove Province in brani svoje teritorije znotraj regije (če so regije omogočene) ali znotraj fronte (če so regije onemogočene). Divizijo se lahko okrepi z modulami. Za organizacjio/reorganizacijo Divizije je potrebno zapraviti vpliv.

Modules – Moduli

Način okrepitve Divizije, ki spremeni karakteristike Divizije in omogoči Klanu da uporablja „Combat rezerve“ v bitkah za Province. Če Divizija preživi bitko obdrži svoje module, kateri ostanejo aktivni. Uporabi se lahko do tri (3) različne module istočasno.

Combat reserves – Combat rezerve

Potrošni materjal ki se ga lahko uporabi v bitki kot prednost pred drugimi Klani.

Connection to the Headquarters – Povezava z Štabom

Pasaža med vašo Provinco in Štabom skozi teritorije v lasti Klana. Če so regije omogočene je povezava med Štabom in Provinco možna le znotraj meja regije. Povezava z Štabom viša minimalno licitacijo za Provinco in omogoči prejemanje in zviševanje dohodka Province.

Ključna Pravila:

Ravnanje z Štabom, Divizijami in Moduli je omogočen le določenim oficirjem klana.

Štab:

Sledeči ukrepi z Štabom so možni na Global Map:

 • Ustanoviti. Klan lahko brezplačno ustanovi Štab v svoji Provinci.
 • Prestavitev. Klan lahko prestavlja Štab med svojimi Provincami, če so meje med njimi odprte.

Pravila za Štabe:

 • Ukrepi z Štabom so možni kadarkoli ne glede na bitke v Provinci.
 • Štaba ni možno prestavljati če ima Štab „Relocation cooldown“ (Nekaj časa po prestavitvi Štaba ni možno zopet premikati).
 • Štabi so ustanovljeni ali premaknjeni po končani potezi (turn).
 • Ukrepe povezane z Štabom je možno preklicati vse do konca trenutne poteze (turn).
 • Štaba ni možno odstraniti z zemljevida. Štab je samodejno odstranjen ko Klan zapusti Global Map ali izgubi Provinco v kateri se Štab nahaja.
 • Po vsaki prestavitvi ali odstranitvi Štaba, Štab dobi 24-potezni (turn) „cooldown“, med katerim ni možno izvajati ukrepe ipd.
 • Povezava z Štabom omogoči Klanu da dobiva zlato od svojih Provinc, in zviša minimalno licitacijo dražbe za Provinco.

Lastništvo Štaba

 • Štab vašega Klana
 • Štab nasprotnikov

Status/Stanje Štaba

 • Pripravljen na prestavitev/selitev
 • Štab ima „cooldown“
 • Prošnja za prestavitev/selitev je bila vložena

Divizija:

Divizijo je možno pridobiti na tri (3) načine:

 • Sodelovanje na dražbi za pristajanje. Licitacija že vsebuje stroške vzpostavitve Divizije.
 • Prošnja za pristajanje. Divizijo se dobi brezplačno za sodelovanje v turnirju.
 • Nakup Divizije.

Sledeči ukrepi/poteze z Divizijami so možni na Global Maps:

 • Nakup
  • Klan lahko kupi Divizijo le če ima Štab na Global Maps.
  • Po nakupu je Divizija postavljena in organizirana v Provinci kjer se nahaja Štab.
  • Nemogoče je kupiti Divizijo in oddati prošnjo za selitev Štaba, v eni potezi (turn).
  • Za nakup Divizij in Modulov Klan potrebuje vpliv.
 • Okrepitev z Moduli
  • Klan lahko okrepi Divizijo s tem da ji doda Module.
  • Divizija lahko uporabi do tri (3)Module istočasno, s tem da ne smejo biti istega tipa.
  • Module dodane Diviziji se lahko nadomesti. Nadomeščeni Moduli so odstranjeni brez kompenzacije.
  • Module se lahko nadomesti samo če je Divizija v Provinci Klana. Module ni možno nadomestiti če Divizija napade nasprotnikovo Provinco in se nahaja v le tej.
  • Module se lahko nadomesti od konca bitke za Provinco vse do začetka naslednjega „Prime Time“.
 • Prestavitev/Selitev
  • Divizija se lahko premika znotraj Provinc Klana in napada Province drugih Klanov.
  • Divizija se lahko premika med Provincami z odprtimi mejami.
  • Po prestavitvi/selitvi Divizije le ta dobi 24-potezni (turn) „cooldown“.
 • Razpustitev
  • Divizija se razpusti po koncu poteze (turn).
  • Ko se Divizija razpusti se vloženi stroški ne povrnejo.

Pravila za Divizije:

 • Divizija ki se nahaja v Provinci omogoči lastniku Province da svoje teritorije brani pred napadom sovražnega Klana. V primeru da Divizije Klana ni v Provinci med napadom, napadajoči Klan osvoji Provinco brez bitke.
 • V Provinci ima Klan lahko samo eno (1) Divizijo.
 • Z Divizijami se lahko upravlja od konca bitke za Provinco, do ene ure pred začetkom naslednjega „Prime Time“.
 • Ukrepe Divizije se lahko odpove vse do konca trenutne poteze (turn).
 • Če se Divizija lastnika Province nahaja v „dražbeni Provinci“, je zaradi tega minimalna licitacija za Provinco višja.

Lastništvo Divizije:

 • Divizija vašega Klana
 • Divizija nasprotnika

Status/Stanje Divizije:

 • Pripravljena na selitev/prestavitev
 • „Cooldown“ za selitev/prestavitev
 • Prošnja za selitev/prestavitev je oddana
 • Prošnja za razpustitev je oddana

Moduli:

Moduli dodani Diviziji imajo sledeče efekte:

 • Strateški efekt. Moduli dajo prednost na Global Map.
 • Taktični efekt. Moduli omogočijo uporabo „Combat rezerv“.

Moduli in njihovi efekti:

Chemical Defense Battalion:

IKONA
GLOBAL MAP EFEKT Camouflage – Kamuflaža

Prikrije ostale Module Divizije pred nasportniki.

Prikrije Štab lociran v isti Provinci pred nasprotniki.

COMBAT REZERVE

Aerial Reconnaissance Squadron

IKONA
GLOBAL MAP EFEKT Reconnaissance – Izvidništvo

Poveča vidno polje Divizije in nabira zaupne podatke o sosednjih Provincah.

COMBAT REZERVE

Artillery Battalion

IKONA
GLOBAL MAP EFEKT Artillery – Artilerija

Zviša vsoto pridobljenega vpliva po uničenju nasprotnikovih Divizij.

COMBAT REZERVE

Bomber Squadron

IKONA
GLOBAL MAP EFEKT
COMBAT REZERVE

Engineer Battalion

IKONA
GLOBAL MAP EFEKT Zmanjša „Cooldown“ za selitev/prestavitev Divizije skozi Provinco.
COMBAT REZERVE

Sapper Battalion

IKONA
GLOBAL MAP EFEKT Zviša minimalno licitacijo za Provinco.
COMBAT REZERVE

„Combat rezerve“ lahko uporabi/aktivira član Klana z najvišjim činom. Izjema se naredi za „Combat Oficirja“ ki ima najvišjo prioriteto v bitkah. V primeru da ima več članov isti čin, lahko rezerve vklopi tisti član ki se je prej pridružil Klanu.

VREDNOSTI:

Fronta VI

Cena nakupa Divizije

60 (Vpliva)

Cena nakupa Modula

5 (Vpliva)

Število potez (turns) za katere „Bomber Squadron“ zapre meje nasprotnikove Province.

2

Število potez (turns) ki jih „Engineer Battalion“ zmanjša „Cooldownu“ za premik/selitev Divizije v Provinci.

12

% Zvišanja minimalne licitacije zaradi „Sapper Battalion“

20,00%

% Zvišanja dohodka ki ga omogoči „Artillery Battalion“za uničene Divizije nasprotnikov.

10,00%

Fronta VIII

Cena nakupa Divizije

160 (Vpliva)

Cena nakupa Modula

13 (Vpliva)

Število potez (turns) za katere „Bomber Squadron“ zapre meje nasprotnikove Province.

2

Število potez (turns) ki jih „Engineer Battalion“ zmanjša „Cooldownu“ za premik/selitev Divizije v Provinci.

12

% Zvišanja minimalne licitacije zaradi „Sapper Battalion“

20,00%

% Zvišanja dohodka ki ga omogoči „Artillery Battalion“za uničene Divizije nasprotnikov.

10,00%

Fronta X

Cena nakupa Divizije

350 (Vpliva)

Cena nakupa Modula

30 (Vpliva)

Število potez (turns) za katere „Bomber Squadron“ zapre meje nasprotnikove Province.

2

Število potez (turns) ki jih „Engineer Battalion“ zmanjša „Cooldownu“ za premik/selitev Divizije v Provinci.

12

% Zvišanja minimalne licitacije zaradi „Sapper Battalion“

20,00%

% Zvišanja dohodka ki ga omogoči „Artillery Battalion“za uničene Divizije nasprotnikov.

10,00%