Klan Vojne

Klan Vojne – Clan Wars

Besednjak:

Prime Time

Čas ob katerem se začnejo bitke za Province. Vsaka Fronta ima več skupin provinc, ki imajo enak „Prime Time“. Vsi „ukrepi“ znotraj Province so onemogočeni eno uro pred „Prime Time“. „Ukrepi“

so znova na voljo, ko se bitke zaključijo. Klan lahko postavi ali premakne svoj Štab samo v tem času.

Province Owner – Lastnik Province

Klan ki ima v lasti Provinco. Lastniki dobijo zlato od svojih Provinc in jih ščitijo pred napadi drugih Klanov.

Challengers – Izzivalci

Klani ki sodelujejo v turnirju za Provinco. Izzivalce za Provinco za pristajanje sestavljajo Klani

ki napadajo iz sosednjih (mejnih) teritorijev in Klani, ki so oddali prošnjo za „pristanek“.

Tournament – Turnir

Vrsta bitk za Provinc. Pri določenih nastavitvah Global Maps, lastnik Province sodeluje v turnirjih in se bori proti izzivalcem.

Elo rating – Elo ocena

To je ocena klana na Global Maps, ki izraža Klanovo borilno učinkovistost. Elo Ocena se izračuna ločeno za vsako fronto VI, VIII in X. Klanov Elo Ocena se spremeni po vsaki bitki: V primeru zmage se Elo Ocena dvigne, pri porazu se pa zniža.

Ključna Pravila:

Vse bitke med Klani se izvajajo v World of Tanks.

Megla Vojne je posebno zanjimiva značilnost bitk na Global Maps. Na začetku bitke, ekipe ne vedo moč in lokacijo drug drugega dokler vozila niso odkrita (spotted).

Planirane (Planned )in Načrtovane (Scheduled) Bitke

Vse Klan bitke spadajo v dve (2) skupini:

 • Planirane bitke. Bitke ki so negotovo načrtovane in se morda ne izvedejo.
 • Načrtovane bitke. Bitke za katere so nasprotniki že znani in ura že določena.

Planirane Bitke

Bitke so planirane za Klan v sledečih primerih:

 • Klan je oddal prošnjo za pristajanje.
 • Klan je oddal licitacijo na dražbi za pristajanje.
 • Klan je napadel sosednjo/mejno Provinco.
 • Sovražni Klan je napadel vašo Provinco.

Razpoložljivi podatki o Planiranih bitkah:

 • Čas začetka bitk za Provinco.
 • Ime Province za katero se bori.
 • Dohodek Province.
 • Čas najbližji izračunu predhodnih rezultatov dražbe.

Podrobnosti o bitkah nasprotnikovega Klana niso vedno v celoti na voljo.

Načrtovane bitke

Eno uro pred „Prime Time“ so nasprotniki in ura bitke dokončno določeni in bitke so načrtovane (v urniku) za Klan.

Razpoložljivi podatki o Načrtovanih bitkah:

 • Runda v turnirju.
 • Začetni čas bitke.
 • Ime Province za katero se bori.
 • Dohodek Province.
 • Ime nasprotnikovega Klana
 • Nasprotnikove Divizije in Moduli, če jih imajo.
 • Nagrada za zmago.
 • Sprememba Elo ocene za oba nasprotnika v primeru poraza ali zmage.
 • Zemljevid in baze ki jih bodo dobili nasprotniki.
 • Število bitk ki so jih nasprotniki odigrali na specifičnem zemljevidu.
 • Stopnja zmag nasprotnikov na specifičnem zemljevidu.

Podrobnosti o bitkah nasprotnikovega Klana niso vedno v celoti na voljo.

Blokada (zaklepanje) Vozil

Vozila uničena v bitkah za določen čas ne morejo več sodelovati v bitkah na Global Maps. Čas za katerega so vozila blokirana „zaklenjena“ je odvisen od „tiera“ vozila in rezultata bitke.

Blokada (zaklepanje) vozil se ne uporablja v bitkah turnirjev za pristajalne Province.

Doba/čas blokade vozil

Tabele si lahko ogledate na: https://worldoftanks.eu/en/content/global_map_guide/battle/

Vrednosti:

TRAJANJE BITKE

15 minut

NAGRADA ZA ZMAGO: % ŠTROSKA PREMAGANE DIVIZIJE

50%