Naloge Klana

Naloge Klana – Clan Tasks

Besednjak:

Operation – Operacija

Serija vojaških postopkov na Global Map. Med operacijo, Klan dobi vrsto nalog.

Task – Naloga

Posebna misija dodeljena Klanu. Klani dobivajo različne nagrade za opravljene naloge.

Checkpoint – Nadzorna Točka

Specifični cilj naloge.Zato da Klan konča nalogo, mora pred tem končati vse nadzorne točke.

Elo rating – Elo ocena

To je ocena klana na Global Maps, ki izraža Klanovo borilno učinkovistost. Elo Ocena se izračuna ločeno za vsako fronto VI, VIII in X. Klanov Elo Ocena se spremeni po vsaki bitki: V primeru zmage se Elo Ocena dvigne, pri porazu se pa zniža.

Ključna Pravila:

Operacija – Operation

Med sezono na Global Map se lahko izvajajo različne operacije za Klane. Operacije se izvajajo v Frontah, ki izpolnjujejo pogoje kot so število igralcev v ekipi in maksimalni „tier“ vozil.

Operacije so časovno omejene.

Da preverite seznam vseh aktivnih operacij na Global Maps, kliknite (Clan Tasks).

Naloga – Task

Vsaka operacija vsebuje vrsto nalog ki naj bi jih Klani končali v določenem času. Če je operacije konec so vse nedokončane naloge preklicane in zanj Klan ne dobi nagrad.

Če je Global Map „zamrznjen“ se naloge začasno ustavijo. Klan lahko nadaljuje z reševanjem naloge enkrat ko je Global Map „odmrznjen“.

Pravila za pridobitev nalog:

 • Takoj po začetku operacije v Fronti Klani dobije vse naloge operacij skladne z njihovo Elo oceno.
 • Klan lahko odda prošnjo za pristajanje ali licitacijo za dražbo medtem ko se izvaja operacija na Fronti. V tem primeru Klan dobi vse naloge skladne z njihovo Elo oceno. Bitke v turnirju za pristajanje štejejo pri opravljanji nalog in operacij.

Določene naloge so izdane/omogočene šele po uspešno opravljeni predhodni nalogi.

Klan lahko dobi isto nalogo več kot enkrat. Med opravljanjem naloge, če Klan več ne zadostuje zahtevanim kriterijem za udeležbo, se naloga ne prekine, ampak Klan več ne mora dobiti te naloge v prihodnosti.

Klani dobijo sledeče nagrade za opravljanje nalog:

 • Zlato
 • Vpliv
 • Zmagovalne točke – Victory points.

Za vpogled nalog v operaciji, kliknite ime operacije v seznamu operacij.

Nadzorna Točka

Naloga je končana le takrat ko so vse nadzorne točke dosežene/končane. Napredovanje opravljanja naloge je osveženo po vsaki bitki.

Tehnične zmage ne štejejo pri nalogah. S tem povezano, tehnični porazi prekinejo serijo zmag.

Za vpogled vseh nadzornih točk naloge, kliknite puščice poleg imena v seznamu nalog. V primeru da naloga ni na voljo za vaš Klan, se vam namesto tega prikažejo potrebni pogoji za pridobitev naloge.

Nadzorne točke je možno opravljati le v določenih pristajalnih Provincah. Za vpogled vseh Provic na voljo za nadzorno točko, kliknite (Target Provinces) poleg opisa nadzorne točke.

Tipi nadzornih točk:

 • Osvojite Provinco ali ostanite njen lastnik po koncu bitke.
 • Uničite/plenite Provinco (Ransack).
 • Sodelujte pri „x“ število bitk v turnirju za Provinco.
 • Zmagajte „x“ število bitk v Provinci.
 • Zmagajte „x“ število zaporednih bitk znotraj Province. Porazi v Provincah ki niso povezane z nalogo ne štejejo.
 • Naredite „x“ število škode (damage) kot Klan v Provincah.
 • Zmagajte „x“ število bitk za Provinco.
 • Zmagajte „x“ število zaporednih bitk v turnirju za Provinco. Porazi v Provincah ki niso povezane z nalogo ne štejejo.
 • Zaslužite „x“ vsoto „base“ XP v bitkah znotraj Provinc.
 • Uničite „x“ število nasprotnikovih tankov v bitkah znotraj Provinc.