Prestavitev Ure Bitke

Prestavitev Ure Bitke – Battle Time Shift

Besednjak:

Prime Time

Čas ob katerem se začnejo bitke za Province. Vsaka Fronta ima več skupin provinc, ki imajo enak „Prime Time“. Vsi „ukrepi“ znotraj Province so onemogočeni eno uro pred „Prime Time“. „Ukrepi“

so znova na voljo, ko se bitke zaključijo. Klan lahko postavi ali premakne svoj Štab samo v tem času.

Influence – Vpliv

Valuta Global Maps. Uporablja se za nakup Divizij, modulov, višanje dobička Province, sodelovanje pri dražbah ter za plačilo drugih postopkov. Klani pridobijo vpliv samo z igranjem Stronghold Skirmishes in bitkah na Global Maps.

Ključna Pravila:

Klanu ki ima v lasti več Provinc na Global Map se lahko zgodi da mora braniti vse Province istočasno. Zato da lahko isti člani Klana sodelujejo v bitkah za 2 Provinci v enem „Prime Time“, lahko Klan prestavi uro bitke za eno od Provinc. V tem primeru se te bitke začnejo 15 minut kasneje.

Samo lastnik Province lahko prestavi uro bitke.

Sledeča pravila veljajo za prestavljanje ure bitke:

 • Prošnjo je možno oddati po koncu bitk in ne kasneje kot 3 poteze „turns“ pred naslednjim „Prime Time“.
 • Prošnja je obdelana 3 poteze „turns“ pred „Prime Time“. V primeru da prošnja še ni obdelana se jo lahko prekliče.
 • Za prestavitev ure Klan porabi vpliv. V primeru da Klan prekliče prošnjo je vpliv vrnjen Klanu.
 • Neobdelana prošnja je vidna le lastniku Province. Po tem ko je prošnja obdelana so informacije o prestavitvi ure dostopne vsem Klanom.
 • Prestavljena ura bitke je veljavna le do konca naslednjih bitk. Za to da Klan prestavi uro bitke naslednjega dne mora za to vložiti novo prošnjo.

Oddajanje prošnje za prestavitev ure bitke:

 1. Izberite eno od vaših Provinc na Global Map.
 2. Kliknite (Shift Battle Time). Odpre se oknce z informacijami o začetni uri bitke.
 3. Kliknite „Shift Battle Time“ (Prestavitev ure bitke). Prošnja je oddana.

Sledeči oficirji Klana lahko oddajo ali prekličejo prošnjo za prestavljanje ure bitke:

 • Commander
 • Executive Officer
 • Personnel Officer
 • Combat Officer

Vrednosti:

Strošek Prestavljanja ure bitke

1,000

Prestavitev ure bitke

15 minut

Število potez pred „Prime Time“ do katere je potrebno oddati prošnjo

3