Upor – Revolts

Upor – Revolts

Besednjak:

Revolt – Upor

Vstaja proti Klanu ki ima v lasti Provinco. Upori se dogajajo samo v navadnih Provincah. Med vstajo/uporom se izvede turnir za pristajanje v Provinci. Provinca ki ima upor/vstajo je označena s posebnim znakom na zemljevidu.

Resistance – Odporniki

Sile lahko začnejo upor v Provinci ko dosežejo svoje maksimalne vrednosti. Dnevna rast odpornikov je odvisna od več faktorjev.

Unrest Level – Nivo nemirja

Eden od faktorjev za rast odpornikov. Višji kot je nivo nemirja, hitreje bodo lahko odporniki začeli upor.

Prime Time

Čas ob katerem se začnejo bitke za Province. Vsaka Fronta ima več skupin provinc, ki imajo enak „Prime Time“. Vsi „ukrepi“ znotraj Province so onemogočeni eno uro pred „Prime Time“. „Ukrepi“

so znova na voljo, ko se bitke zaključijo. Klan lahko postavi ali premakne svoj Štab samo v tem času.

Province income – Dohodek Province

Vsota zlata, ki jo Provinca prinese lastniku v 24 potezah „turns“. Zlato je dodano v Klanovo zakladnico v vsoti 1/24 dohodka Province, za vsako potezo „turn“. Klan lahko zviša dohodek Provinc z uporabo vpliva.

Ključna Pravila:

Odporniki se nahajajo v vsaki navadni Provinci. Z dovolj sredstvi lahko odporniki sprožijo upor/vstajo.

Upori se podrejajo sledečim pravilom:

 • Upor je možen le v navadnih Provincah. Ne vpliva na dražbe in pristajalne Province.
 • Odporniki dnevno naraščajo po koncu bitk za Provinco.
 • Upor se začne ko odporniki dosežejo maksimalno vrednost.
 • Po tem ko se začne upor, postane Provinca pristajalna.
 • Upor se konča ko je konec bitk za Provinco.
 • Takoj po koncu upora se odporniki in nivo nemirja resetira na 0. Če ima Klan v lasti samo eno Provinco, nivo nemirja in odporniki v Provinci ne naraščajo.

Faktorji rasti Odpornikov

Faktorji ki vplivajo na rast odpornikov v Provinci:

 • Dohodek Province. Višji kot je dohodek Province, hitreje naraščajo odporniki. Če Provinca ne prinaša zlata, npr.če je bila plenjena, v tem primeru odporniki ne naraščajo.
 • Število sosednjih/mejnih Provinc, ki spadajo istemu Klanu. Več kot je mejnih Provinc v lasti Klana hitreje naraščajo odporniki.
 • Število Provinc v lasti Klana. Več kot ima Klan v lasti Provinc, hitreje naraščajo odporniki.
 • Nivo nemirja. Višji kot je nivo nemirja, hitreje naraščajo odporniki. Po koncu bitk za Provinco se nivo nemirja avtomatično zviša za en nivo, po naslednjih pravilih:
  • Ni bilo upora/vstaje po koncu bitk.
  • Klan ima v lasti več kot eno Provinco.

Zniževanje nivoja nemirnosti

Klani ne morejo preprečiti rast upornikov v Provinci, lahko pa jo znatno upočasnijo z zmanjševanjem nivoja nemirnosti.

Pravila za zniževanja nivoja nemirnosti:

 • Klan lahko odda prošnjo za zniževanje nemirnosti kadarkoli (tudi med bitkami) vse do začetka upora/vstaje.
 • Nivo nemirja se lahko zmanjša po več nivojev istočasno, vse do nivoja 0.
 • Klan lahko uporabi vpliv da zniža nivo nemirnosti.
 • Če ima Klan Štab ali Divizijo v Provinci, dobi popust na zniževanje nivoja nemirja. V primeru da ima Klan oboje (Štab in Divizijo) se popusta seštejeta.

Zniževanje nivoja nemirja:

 1. Izberite Provinco na Global Map.
 2. Kliknite (Decrease Unrest Level). Odpre se oknce z informacijami o trenutnem nivoju nemirja.
 3. Premaknite drsnik na želen nivo.
 4. Kliknite „Decrease Unrest Level“. S tem je prošnja za zniževanje nemirja oddana. Nivo nemirja se zniža po koncu poteze „turn“.

Zviševanje nivoja nemirja

Klani lahko anonimno zvišajo nivo nemirja v Provincah nasprotnikov, kar pospeši rast odpornikov.

Pravila za zviševanje nivoja nemirja:

 • Klan lahko odda prošnjo za zviševanje nivoja nemirja po koncu bitk in pred začetkom novega „Prime Time“ v Provinci.
 • Klan lahko zviša nivo nemirja za en nivo na dan.
 • Za zviševanje nemirja Klan uporabi vpliv.
 • Nemirja ni možno dvigniti nad maksimalni nivo. V primeru da so Klani oddali preveč prošenj za zviševanje nemirja, so tiste prošnje ki so bile prej oddane preklicane ter vpliv ki so Klani porabili je vrnjen v njihove račune ko je konec poteze „turn“.
 • Prošnjo za zviševanje nemirja je možno oddati v sledečih primerih:
  • Upor/vstaja se je že začela v Provinci.
  • Provinca je edina Provinca v lasti Klana.

Zviševanje nivoja nemirja:

 1. Izberite Provinco na Global Map.
 2. Kliknite (Increase Unrest Level). Odpre se oknce z informacijami o trenutnem nivoju nemirja.
 3. Kliknite „Increase By One Level“. S tem je prošnja za zviševanje nemirja oddana. Nivo nemirja se zviša po koncu poteze „turn“.

Prošnje so obdelane po naslednjem vrstnem redu:

 1. Prošnje za zniževanje nivoja nemirja
 2. Prošnje za zviševanje nivoja nemirja

Vrednosti:

Vrednost Upornikov v Provinci ki sprožijo upor/vstajo 1
Maksimalni nivo nemirja 10
Strošek zviševanja nemirja za en nivo 500
Strošek zniževanja nemirja za en nivo 500
Popust pri zniževanju nemirja za en nivo Za Divizijo znotraj Province 25%
Za Štab znotraj Province 50%