Kazen za Zgrešene Bitke

Kazen za Zgrešene Bitke – Penalties for Missed Battles

Besednjak:

No-show in battle – Neudeležba bitke

Situacija pri kateri ekipa ni prišla sodelovati pri bitki ali pa ni imela dovolj igralcev v ekipi.

Review period – Obdobje Revizije

Časovno obdobje med katerim se seštejejo „no-shows in battles“ in se določijo kazni za Klan.

Victory Points – Zmagovalne Točke

Točke ki jih Klan dobi za sodelovanje v bitkah med sezono.

Clan Fame Points – Točke Slave Klana

Točke ki jih Klan dobi za dokončane naloge med dogodkom.

Influence – Vpliv

Valuta Global Maps. Uporablja se za nakup Divizij, modulov, višanje dobička Province, sodelovanje pri dražbah ter za plačilo drugih postopkov. Klani pridobijo vpliv samo z igranjem Stronghold Skirmishes in bitkah na Global Maps.

Landing application – Prošnja za pristanek

Način pristajanja na Global Maps. Klani, ki so oddali prošnjo za pristajanje sodelujejo v turnirju in tekmujejo za možnost pristajanja na Global Map.

Division – Divizija

Borilna enota s katero Klan napada Province nasprotnikov in brani svoje teritorije. Divizijo se lahko okrepi z moduli. Za organizacijo divizije je potreben vpliv.

Ključna Pravila:

 • Samo ekipe z zahtevanim številom igralcev lahko sodelujejo pri bitkan na Global Map. Ekipa ki nima dovolj igralcev je smatrana kot „No-show“. Minimalno število igralcev v ekipi je odvisno od značilnosti Fronte.
 • Odvisno od število zgrešenih bitk, so določene kazni izrečene Klanu. Samo bitke zgrešene v določenem časovnem obdobju, imenovanem „obdobje revizije“, štejejo. Kazni so izrečene ob naslednji potezi „turn“.

*Prve tri zgrešene bitke, tako kot zgrešene bitke iz tehničnih razlogov, ne vodijo do kazni Klanu.

 • Klan dobi eno kazensko točko za vsako zgrešeno bitko.

Sledeče kazni so odrejene Klanu:

 • Po reviziji rezultata bitke:
  • Zmanjšanje števila prošenj za pristajanje.
  • Zviševanje stroška Divizije.
 • Ob naslednji potezi „turn“:
  • Odstranitev zmagovalnih točk – Victory Points
  • Odstranitev Točke Slave Klana – Clan Fame Points
  • Odstranitev Vpliva – Influence

*Vse aktivne defenzivne in pristajalne licitacije so preklicane, predno je vpliv odstranjen.

Informacije o kaznih:

Število kazenskih točk je prikazano na strani v zgornjem desnem kotu.

Za vpogled podrobnih informacij o kaznih, kliknite . Okence „Penalties for missed battles“ (kazni za zgrešene bitke) se vam odpre.

Okence ima dva zavihka:

 • Aktivne kazni. Seznam kazni odrejene Klanu.
 • Kazensko poročilo. Podrobne informacije o aktivnih in opuščenih kaznih.

Vrednosti:

„No-shows“ (neudeležene/zgrešene bitke) med obdobjem revizije. Revizijsko obdobje traja 7 dni.

 • 1 Bitka. Ni kazni.
 • 2 Bitki
  • Strošek Divizije: x2
  • Zmagovalne Toče: -10%
  • Točke Slave Klana: -10%
  • Vpliv: -10%
 • 3 Bitke
  • Strošek Divizije: x5
  • Zmagovalne Toče: -10%
  • Točke Slave Klana: -10%
  • Vpliv: -20%
  • Prošnje za pristajanje: -50 %
 • 4 Bitke ali več
  • Strošek Divizije: x10
  • Zmagovalne Toče: -10%
  • Točke Slave Klana: -10%
  • Vpliv: -30%
  • Prošnje za pristajanje: -100 %