Odhod iz Global Map

Odhod iz Global Map – Leaving the Global Map

Besednjak:

Division – Divizija

Borilna enota s katero Klan napada Province nasprotnikov in brani svoje teritorije. Divizijo se lahko okrepi z moduli. Za organizacijo divizije je potreben vpliv.

Prime Time

Čas ob katerem se začnejo bitke za Province. Vsaka Fronta ima več skupin provinc, ki imajo enak „Prime Time“. Vsi „ukrepi“ znotraj Province so onemogočeni eno uro pred „Prime Time“. „Ukrepi“

so znova na voljo, ko se bitke zaključijo. Klan lahko postavi ali premakne svoj Štab samo v tem času.

Headquarters – Štab

Mobilni glavni štab Klana. Samo Province povezane z glavnim štabom prinesejo dohodek in zlato. Klan ima lahko le en štab.

Province income – Dohodek Province

Vsota zlata, ki jo Provinca prinese lastniku v 24 potezah „turns“. Zlato je dodano v Klanovo zakladnico v vsoti 1/24 dohodka Province, za vsako potezo „turn“. Klan lahko zviša dohodek Provinc z uporabo vpliva.

Ključna Pravila:

Klan lahko zapusti Global Map kadarkoli. V tem primeru veljajo sledeča pravila:

 • Klan lahko zapusti Global Map brezplačno, brez plačila vpliva ali zlata.
 • Klan lahko zapusti Global Map tudi če je „zamrznjen“
 • Prošnje za zapustitev Global Maps so obdelane vsaj eno uro pred začetkom bitk, ali takoj po koncu načrtovanih bitk.
 • Pri oddajanju prošnje za zapustitev, mora igralec potrditi geslo, v primeru da je bilo geslo vnešeno pred več kot 10 minutami.
 • Enkrat ko je prošnja za zapustitev oddana so vsi možni manevri Klana na Global Maps onemogočeni. Klan lahko edino prekliče prošnjo.
 • Dnevnik (log) Klana prikaže datum in uro zapustitve.

Pogoji za zapustitev Global Map:

Sledeči pogoji morajo biti izpolnjeni če se Klan odloči zapustiti Global Map.

 • Klan lahko odda prošnjo tudi če nima v lasti Province, ampak je že oddal prošnjo za pristajanje ali se udeležil dražbe.
 • Prošnjo za zapustitev lahko vložijo le sledeči oficirji Klana:
  • Commander
  • Executive Officer

Prošnja za zapustitev Global Map:

Oddajanje prošnje za zapustitev Global Map:

 1. V Klan okencu kliknite (Leave Global Map).
 2. V okencu ki se vam odpre kliknite „Leave Global Map“, prošnja je oddana.

*Če prošnja še ni bila predelana se jo lahko prekliče.

Posledice zapuščanja Global Map:

V primeru da Klan zapusti Global Map, veljajo sledeča pravila:

 • Divizija Klana se razpade. Vloženi stroški niso povrnjeni.
 • Štab Klana je odstranjen iz Global Map in začne se „Cooldown“ za 24 potez „turns“.
 • Vse Province Klana postanejo nezasede, brez lastnika.
 • Dohodek Province se ne spremeni.
 • Vse prošnje in licitacije Klana so preklicane. Vsi vloženi stroški povezani s tem so povrnjeni v zakladnico Klana.