Politika Odškodnin

Politika Odškodnin – Compensation Policy

Politika odškodnin v primeru tehničnih težav pri izvajanju Klan vojn (Global Map ipd.) ter povezanih zadev ki vplivajo na funkcionalnost Klana.

 1. Pravila so bila vzpostavljena da zagotovijo konsistentno in kvalitetno storitev igralcem ki sodelujejo pri bitkah na Global Map.
 2. Igralci so upravičeni do odškodnin v primeru da so nastale tehnične težave pri funkcionalnosti Klana, Global Map ali World of Tanks gaming strežnikom, ki so posledično povzročili finančno ali materjalno izgubo.
 3. Odškodnine spadajo v sve kategoriji: individualne in skupinske
  1. Skupinska odškodnina se aktivira v primeru da je bilo več kot 5% Klanov na ta dan prizadetih zaradi tehničnih težav. Vsota zlata od odškodnin:
   • 15x strošek Premium Računa za en dan, za Klane ki igrajo na Fronti X.
   • 10x strošek Premium Računa za en dan, za Klane ki igrajo na Fronti VIII.
   • 7x strošek Premium Računa za en dan, za Klane ki igrajo na Fronti VI.Zlato je nakazano v zakladnico Klana.

    Izgubljen vpliv, zaradi tehničnih težav je v celoti povrnjen.

    Vsota vpliva enaka strošku razpustitve divizije je nakazana v zakladnico Klana.

  1. Individualna odškodnina se aktivira v primeru da je bilo samo nekaj Klanov prizadetih zaradi tehničnih težav. Občasne težave na Game strežnikih ne spadajo pod kategorijo individualnih odškodnin (spadajo pod kategorijo Skupinskih odškodnin). Vsota zlata od odškodnin:
   • 15x strošek Premium Računa za en dan, za Klane ki igrajo na Fronti X.
   • 10x strošek Premium Računa za en dan, za Klane ki igrajo na Fronti VIII.
   • 7x strošek Premium Računa za en dan, za Klane ki igrajo na Fronti VI.Zlato je nakazano v zakladnico Klana.

    Izgubljen vpliv, zaradi tehničnih težav je v celoti povrnjen.

    Vsota vpliva enaka strošku razpustitve divizije je nakazana v zakladnico Klana.

    V primeru da je bil Štab odstranjen iz Global Map zaradi tehničnih težav, ga lahko Klan postavi nazaj v roku 24 ur.

 1. Skupinske odškodnine so dodeljene s strani Wargaming, na podlagi pridobljenih informacij prizadetih Klanov.
 2. Individualne odškodnine se dodeljijo na podlagi oddane prošnje na Storitve in Podpora Strankam „Customer Support Service„. Sledeča pravila veljajo pri prošnjah:
   • Prošnje morajo biti poslane v manj kot 24 urah po dogodku.
   • Prošnje morajo biti poslane s strani Commanderja ali Executive Commanderja.
   • Klani morajo podati čiveč informacij možno, o nastali težavi.
   • Klani morajo priložiti „screenshots“ ki dokazujejo nastalo tehnično težavo (Global Map in WOT screenshots etc.)
   • Če je le možno, naj bi prošnje vsebovale posnetke ki dokazujejo nastale težave.
 1. Odškodnina ni odobrena v sledečih primerih:
   • Bitka je bila oddigrana do konca.
   • Različni igralci niso mogli sodelovati pri bitki.
   • Težave so nastale v podatkovnem centru kjer se strežniki nahajajo.
   • Težave pri dobavitlju interneta.
   • Izguba elektrike.
   • Kateri koli drugi vzroki ki niso pod kontrolo Wargaming in niso bili povzročeni s strani Wargaming.
 1. V primeru da je bitka propadla zaradi tehničnih težav, odškodnine za naloge/operacije na Global Map ni:
   • Napredovanje naloge/operacije ostane nespremenjeno.
   • Zaporedne zmage niso prekinjene.
 1. Odškodnina ni odobrena v primeru da je zelo težko dokazati da je problem nastal.