Prosti Dan na Global Map

Prosti Dan na Global Map – Day Off on the Global Map

Besednjak:

Prosti dan – Day Off

Dan v tednu ko je Global Map „zamrznjen“. Bitke za Provinco so prestavljene z upoštevanjem prostega dne.

Prime Time

Čas ob katerem se začnejo bitke za Province. Vsaka Fronta ima več skupin provinc, ki imajo enak „Prime Time“. Vsi „ukrepi“ znotraj Province so onemogočeni eno uro pred „Prime Time“. „Ukrepi“

so znova na voljo, ko se bitke zaključijo. Klan lahko postavi ali premakne svoj Štab samo v tem času.

Auction – Dražba

Način pristajanja na Global Maps. Med dražbami, Klani licitirajo z uporabo posebne valute imenovane „vpliv (influence)“.

Tournament – Turnir

Vrsta bitk za Provinc. Pri določenih nastavitvah Global Maps, lastnik Province sodeluje v turnirjih in se bori proti izzivalcem.

Ključna Pravila:

Med prostim dnevom niso samo specifične Fronte ali Province „zamrznjene“ ampak je v celoti „zamrznjen“ Global Map.

Ko se začne prosti dan, sledeča pravila veljajo za Global Map:

  • Global Map je „zamrznjen“. Ko igralci skušajo odpreti Global Map so obveščeni o začetku prostega dne.
  • Najbližji „Prime Time“ v vseh Provincah so prestavljeni na dan po prostem dnevu.
  • Preostali čas za dokončanje naloge, operacije Klana je prekinjen. Klan lahko nadaljuje z nalogo po prostem dnevu.

Predno je Global Map „zamrznjen“ so igralci obveščeni o prihajajočem prostem dnevu, če poskušajo narediti naslednje:

  • Napad Province.
  • Oddati licitacijo za dražbo
  • Oddati prošnjo za pristajanje
  • Prestaviti uro bitke

Vrednosti:

Trajanje prostega dne

24 potez „turns“