Seasonal Leaderboards

Seasonal Leaderboards

Besednjak:

Seasonal Leaderboards – Seznam vodilnih igralcev v sezoni

Sezonski dogodek ki vsebuje vrsto nalog za Klan. Klani dobijo zmagovalne točke za opravljene naloge/dosežene cilje in dobijo položaj „rank“ na „Leaderboard“.

Stages – Faze

Sezonski „Leaderboard“ vsebujejo več faz. Po vsaki fazi, Klani dobijo zlato glede na njihov položaj na „Leaderboard“.

Ranking – Položaj

Za vsako fazo obstajajo ločeni položaji „ranking“. Vsi „Leaderboard“ so resetirani pred vsako novo fazo. Klani dobijo položaj glede na osvojene zmagovalne točke med fazo.

Ključna Pravila:

Da preverite svoj položaj v sezonskem „Leaderboard“, kliknite .

V primeru da sezonski „Leaderboard“ niso aktivni, ikona ni na voljo.

Praviloma imajo igralci vpogled v „Leaderboard“ aktivne faze. Poleg tega lahko prosto brskajo po rezultatih preteklih faz, kadarkoli med sezono.

Sledeča pravila veljajo za sezonske „Leaderboard“:

  • „Leaderboard“ so vezani na Fronte. Vsaka Fronta na Global Map ima svoj „Leaderboard“.
  • V primeru da vaš Klan igra na več Frontah, bo klan postavljen na več „Leaderboard“.
  • V primeru da je vaš Klan dosegel najvišje položaje v večih „Leaderboard“, bo za to prejel več nagrad.
  • V primeru da imata dva Klan enako število zmagovalnih točk in sta oba na vrhu, bosta oba prejela enako vsoto zlata.