Pravilnik Strongholds in TB

PRAVILA ZA SODELOVANJE PRI BITKAH STRONGHOLD IN TEAM BATTLES:

Za različne načine igre, v katerih klan igra, obstajajo različna pravila.

Kodeks obnašanja: Najpomembneje je, da poslušate in upoštevate navodila, ki vam jih dajo vaši nadrejeni. V ekipi »jaz sam« ne obstaja; zato pa obstaja vodja in ona / on ima vedno zadnjo besedo. Skupinske Team Battles, Strongholds itd. vodi eden ali več naših administratorjev in višjih častnikov. Tik pred in med bitko bo poveljnik predstavil taktike in  položaj igralcev na zemljevidu. Ko poveljnik govori, so ostali tiho, ter poslušajo in ubogajo svojega poveljnika. Enako velja za komunikacijo med igro, medtem ko se bitka odvija. Med bitko je klepet prepovedan – govori samo poveljnik, drugi pa govorijo le, kadar je to nujno potrebno. Vse pritožbe, skrbi, predloge za taktike itd. …. lahko izrazite pred ali po bitki, nikoli pa med njo.

Kot splošno pravilo je treba tanke, ki so v igri v bitkah Stronghold in Team battles, podrobno pregledati in morajo imeti vsaj 1 ekipno bonus funkcijo (crew perk) pri 100 %. Kot primer, lažji tanki (light tanks) brez funkcije „Sixth sense“ … niso primerni za takšne bitke. Poleg tega morajo biti tanki, ki sodelujejo pri takšnih načinih igre, popolnoma opremljeni (gasilni aparati (fire extinguishers), kompleti za prvo pomoč (medic kits), kompleti za popravilo (repair kits) in druga oprema, npr. dodatna količina živil za bitko (extra combat rations)). Nenazadnje morajo imeti tanki, ki so uporabljeni v ekipnih načinih – takšni, kot so omenjeni zgoraj – tudi nekaj zlatega streliva.

Bitke Team Battles in Ranked Battles: Kadar sodelujete pri ekipnih Team Battles, je Team Speak obvezen za vse (v nasprotnem primeru je nemogoče igrati kot ekipa). Višje rangirani (»Senior«) in »napredni« (boljši) igralci bodo imeli prednost. Višje rangirani igralci, ki igrajo pogosto, lahko (če se tako odločijo) svoje mesto odstopijo igralcem, ki ne igrajo pogosto. Kadar v Team Speak ni dovolj igralcev, bo igralcem, ki niso v Team Speak, dovoljeno sodelovanje, kar bo odvisno od posameznega primera. Poleg tega bodo prednost imeli igralci s primernimi tanki, ki imajo izkušnje z ekipnimi bitkami in imajo opremo za ta tip bitke; seznam željenih tankov je objavljen zgoraj.

Stronghold Battles Tier VI: Kadar se udeležite Stronghold Battles Tier 6, je uporaba Team Speak svetovana in zaželjena, ni pa obvezna; vendar pa bodo prednost vedno imeli člani, ki so pridruženi v Team Speak. Vse člane spodbujamo, da takšne bitke organizirajo kar se da pogosto in v čim večjem številu. Organizacija takšnih bitk ni omejena na višje rangirane člane. Višje rangirani (»Senior«) in »napredni« (boljši) igralci bodo imeli prednost. Višje rangirani igralci, ki igrajo pogosto, lahko (če se tako odločijo) svoje mesto odstopijo igralcem, ki ne igrajo pogosto. Poleg tega bodo prednost imeli igralci s primernimi tanki, ki imajo izkušnje z ekipnimi bitkami in imajo opremo za ta tip bitke; seznam željenih tankov je objavljen zgoraj.

Stronghold battles Tier VIII: Ta način je rezerviran samo za elitne, veteranske igralce klana. Takšna srečanja lahko organizirajo samo Vrhovno poveljstvo in častniki.  Bitke Stronghold battles Tier 8 so izredno zahtevne in je za njih potreben visok nivo znanja in veščin. Ta način je tudi glavni fokus klana SLOEx, preko katerega želimo splezati višje po uvrstitveni lestvici. V tem načinu je tako Team Speak absolutno obvezen (v izrednih primerih lahko pride do redkih izjem), absolutno prednost pa bodo imeli izkušeni / veteranski igralci. Vsi tanki, ki sodelujejo v tem načinu igre, morajo biti prave vrste (zgoraj določen seznam), polno opremljeni in s pravimi ekipnimi bonus funkcijami (crew perks). Sodelovanje v sami bitki bo določeno najpozneje 15 minut pred začetkom bitke. Vodje klana in taktiki bodo imeli zadnjo besedo pri izboru aktivnih in rezervnih igralcev.

Stronghold battles Tier X in Advances:

Šele začenjamo s tem, tako da še ni dovolj podatkov….